މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 33.6 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 33.6 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ. މީރާ އިން އާއްމުކުރި ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މީރާއަށް 3.72 ބިލިއަން...
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ރާޒީއަށް ލިބިއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލީ ދެ...
ޝަންގްރިއްލާ އިން 68000 ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސަނގުރިއްލާ، ވިލިގިނލި ގިން އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްވި ކަމުގެ...
ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ
123 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން 2015 އޭޕްރީލް...
ޕީޕީއެމް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ފާރިޝް މައުމޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވަފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގަ އާއި...
އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް
އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހއ. އުލިގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ ސާބިތުވުމާ...
ދިއްގަރު ޕްރައިމަރީން ހާނިމު ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މުހަންމަދު ހާނިމްގެ ނަންވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. އަދި ރޭގަ ވަނީ...
ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ އިސްވެރިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި...
މަނަދޫ ފަނަސް ޖަމްއިއްޔާއިން ނ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕަޑީ ލައިސަންސް ލިބޭ ޑައިވް ކޯހެއް ހިންގަނީ
މަނަދޫ ފަނަސް ޖަމުއިއްޔާއިން ނ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕަޑީ ލައިސަންސް ލިބޭ ޑައިވް ކޯހެއް ހިންގަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިކޯހަކީ ނ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރި...
ހއ. ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ވީހާޥެސް ގާތުން ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ....
ދުންމާރި ތާޅަފިލި ފަދަ ތަކެތި މަޖިލީހަށް ނުވެއްދޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
އަޑުގަދަކުރާ އާއި ރިޔާސަތަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ކަމާ ނުބެހޭ ތަކެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން މަނާ ކުރާ އިސްލާހުތައް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މިއަދު މަޖިލީހުގައި ނެގި...
ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީއިން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާތީ މޫސަ ކަންބޮޑުވެއްޖެ
މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާތީ އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ....
މަސްތުވާތެކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން 3 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅާކާއި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 500 އެމް.އެލްގެ ފުޅިއަކާއި އެކު  03 މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...
ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވާ ހޮޅުފަހި އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ހޮޅުފަހި އިނާމްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އިނާމްކަމުގައި ޚިދްމަތްގެ އިނާމް ހޮޅުދޫ ނައިފަރީގޭ މުހައްމަދު ހުސެއިންނަށް ލިބިލައްވައިފިއެވެ. ހޮޅުދޫ...
ދިރާގު އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި
ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ލިބުމުގައި މިއަދު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.، ދިރާގުން މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް ދައުރުކުރާ ލިންކަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެއެވެ. ދިރާގުގެ...
މަނަދުއަށް ނިސްބަތްވާ މުޅިން އާ ޖަމްއިއްޔާއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ސޮސައިޓީ ފޮރ މަނަދޫ ޔޫތު ލިންކޭޖްގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ރޭ މަނަދޫގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ސޮސައިޓީ ފޮރ މަނަދޫ ޔޫތު ލިންޖޭޖް (ސްމައިލް) ގެ ފުރަތަމަ...
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި ހުޅުލެއަށް
 ހަނގުރާމައި އެމެރިކާއިން ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފިއެވ.ެ އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްސީއޭއެލްއިން ބުނެފަވަނީ، އެމެރިކާގެ ފައިޓާ...
ސައިކަލާއި އެކު މޫދަށްވެއްޓި މީހަކު  މަރުވެއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި ސައިކަލާއިއެކު މޫދަށްވެއްޓި ސައިކަލް ދުއްވި ށ.ފޯކައިދޫ ދަންމަަރު އަލީ ޒާހިރު ކިޔާމީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.  އަލީ ޒާހިރު ދުއްވި ސައިލަކާއެކު އޭނާ މޫދަށްވެއްޓި ބޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...
ކޮތަރަށް ކާންދޭނެ ތަނެއް ހޯދައިދޭނަން - މިނިސްޓަރ
މާލޭގައި ކޮތަރަށް ކާންދޭނެ އެހެން ތަނެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކޮތަރަށް ކާންދިނުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން...