ސާހިބުމީހާ ގެއްލިގެން ހޯދި ގަހަނާޔާ ހެދުން ބާންދީގެ އެފްބީން ފެނިއްޖެ
މުއްސަނދި ދެމަފިރިއެއްގެ ގެއިން އަންނައުނާ ގަހަނާ ގެއްލެމުންދާތީ ކަންބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެގޭގައި ގެންގުޅޭ ބާންދީ ގޮއްޔެ ފޭސްބުކް (އެފްބީ) އަށް އެތަކެތީގެ ފޮޓޯތައް ލާފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެގްޒީޓާރގައި ދިރިއުޅޭ ބެކީއާއި ބްރެޑްލީ ކެނިންގްސް...
އެއާޕޯޓް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރްގެ އަތުން ނެގި މައްސަލާގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުދޭން ޖެހޭނެ- ރައީސް ޔާމީން
އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރްގެ އަތުން ނެގި މައްސަލާގައި ދިވެހި ދައުލަތުން...
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ނ.ހޮޅުދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 3 ސެލޯފިންކޮޅު...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމަށް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ވިންޓަރހައުސް...
އީސީޖީ މެށިނުގެ ކަރުދާސް ހުސްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ އީސީޖީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (އައިޖީއެމްއެޗު) ން އިލެކްޓްރޯ ކާޑިއޮ ގްރާމް (އީސީޖީ) ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް މިއަދު ހެނދުނު ހުސްވެއްޖެ އެވެ. އީސީޖީ ހަދަން އެހޮސްޕިޓަލަށް...
ސްރީލަންކާމަގުން ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަތުރުވެރިޔަކު ގައިގަހުރި ޓެޓޫއެއްގެ ސަބަބުން އަނބުރާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް
އިންޑިޔާއިން ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނައޮމީ ކޯލްމަން ކިޔާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔާ ލަންކާ އެއާޕޯޓަށް ވަތްތަނުން އޭނާގެ އަތުގައި ކުރަހާފައިވާ ޓެޓޫ ފުރަތަމަ...
ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކަށް ނުފެނި އައިޖީއެމްއެޗުން އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ބަލިމީހަކު ގެއްލިއްޖެ
އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަންފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ އެމީހާ ގެއްލިގެން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވަނީ މިއަދު ގާތްގަނޑަށް 3:00...
ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ (މީރާ) އިން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި
ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ (މީރާ) އިން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ 2014...
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވާނެގޮތް މަނަދޫގައި ސިފައިން ތަމްސީލުކޮށްފި
ދިވެހި ސިފައިންގެ 122 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ނޯދަން އޭރިއާ ނ. މަނަދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރި ވުމާއި ގުޅޭގޮތުން...
މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ންފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފެނަށް ޖެހިފައި
މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޖެހީއްސުރެން ހުޅުމާލޭން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ކެނޑި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވާން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ވޯޓަރ ސަޕްލައި...
ފޮޓޯ އެކޮޅޮކޮޅުން އެރުވުން، މައްސަލައެއްތަ؟
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނަނީ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން އަރުވައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކޯޑްއޮފް ކޮންޑަކްޓްއާއި ޙިލާފް ކަމެއްކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސްއާއި ، ނައިބްރައީސްގެ...
ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18 ޑޮލަރުން 25 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18 ޑޮލަރުން 25 ޑޮލަރަށް ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އިއްޔެ...
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ބިދޭސީ ލޭބަރުން
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުމީ ދާދަިފަހުން ފެނުނު ވަރަށް ފުންނާބުއުސް ލިއުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ބޭފުޅެއްގެ ލިއުންކޮޅެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ލޭބަރުން ގިނަވެ ގައުމުގައި އިޖްތިމާޢީ...
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ‏‎ ‎‏ކަމަށް‏‎ ‎‏ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ‏‏އޮފީހުން ހުޅުއްވާލައްވައިފި‏
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ ‏‏މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން‏‎ ‎‏އިއްޔެ ހުޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ. ‏‏މިފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު...
އަނބު މާރުކޭޓާ ކަރާ މާރުކޭޓަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް!
ބާޒާރުމަތިން ފެންނަމުންދާ މޫސުމީ ދެވިޔަފާރި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަޔާ އަނބު ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް އޮންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު މިދެބާވަތުގެ މޭވާއަށް ޚާއްޞަ...
މިހާރަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ފެންނަމުންދާ ލިއުންތަކުން "ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުނާ މާލޭމީހުން"
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނީ މިހާރަކަށް އައިސް ލިއުންތެރީން ލިއުއްވަމުންގެންދަވާ، ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ މީހުނާ ރާއްޖެތެރޭގައި އުޅޭމީހުންގެ ތަފާތު ކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަވުމުން އެކަމާ...
ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެތަ؟؟
( މަމްދޫހު)  ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައިބޭރުމީހުން، މިއީ މިހާރަކަށްއައިސްދޭތެރެ ދޭތެރޭން ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތަކުގަޔާ ހޮޓާތަކުގައި ނުވަތަ ހޮޅުއަށިތަކުގައި ވަރަށްބާރަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އަދި މިވާހަކަތަކާ...
މާހޯރައިގެ ހަޅުތާލެއްގައިޖެހި ޕައިލޮޓަށް ރޯސްކުކުޅު ވަސްދުވައިގެން ފްލައިޓް އަނބުރާލައިފި
ތޮމްސަން ހޮލިޑޭގެ ފްލައިޓް އުދުހެމުންގޮސް ވަކިހިސާބަކުން ރޯސްކުކުޅު ވަސް ދުވާތޯ ދަތުރުވެރިން ގާތު ޕައިލޮޓް ސްވާލް ކުރިއެވެ. 300 މީހުން ގޮވައިގެން އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓާ ދިމާވީ މާހޯރައިގެ...
އަލީހަމީދުގެ ކޮރޮޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްވެސް ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން މަސައްކަތްކުރަނީ!!
ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަކާ ގުޅުން ހިނިގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި މައްސަލަ...No flash installed
No flash installed

މަގުބޫލު ލިޔުންތަކުން