ނަޝީީދަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމާއި މެމްބަރުކަން ވެސް ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފާސް ކޮށްފި އެވެ. މި އިސްލާހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު...
އޯޝަން ޓްރެވެލްސް އޮފީސް ފަޅާލައި 40000 ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައއާއިގައި މީހަކު ހޯދަނީ
އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ އޯޝަން ޓްރެވެލްސް އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުގެ ތިޖޫރީއިން 40000...
މާބައިދޫގައި އިންޑިއާ އަންހެނަކު ދަރިފުޅު މަރާލަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި
ލ. މާބައިދޫގައި މަންއަކު ދަރިފުޅަށް ވިހަދީ މަރާލަން އުޅެނިކޮށް ކުޑަކުއްޖައި ސަލާމަތްކޮށް މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި...
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ވިލިމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 7 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު މީހަކު ވިލިމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...
މިއަދު ހިނގަމުންދާ ‏‏ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލުތައް މި ސަރުކާރުން ‏‏ބަލައިނުގަންނާނޭ އަދި މިކަން ހުއްޓުވާނަން - ރައީސް ޔާމީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ހިނގަމުންދާ ‏‏ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލުތައް މި ސަރުކާރުން ‏‏ބަލައިނުގަންނާނޭ ކަމަށާއި، ‏‏އެޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ‏ ދައުލަތަށް ކުރެވެން ހުރި ‏‏ހުރިހާ ‏‏މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނޭކަމުގައި‏ ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ...
ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި
ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވައިލެއްވީ، އެކޮމިޓީގެ ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ...
ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އޭޝިއާގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ
އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް މެގަޒިން، އައުޓްލުކް ޓްރެވެލާ އިން ދޭ މި...
މާލެ، ހުޅުމާލެ ބްރިޖްގެ ފައިނަލް ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ފައިނަލް ނިންމުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....
ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި
ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއި އެކު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ނޫސަންދަ ” ގެ ނަމުގައި ކުލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު...
ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނަގައިފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ 82 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 09:00...
ރޭގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން: ޕޮލިސް
ރޭ މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ ދެ...
އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރިން ރޭ ދަންވަރު ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުން ޒަޚަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މާލޭ ދަފްތަރު ނޫރު...
"އާތު އަވާ" ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފި
ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ “އާތު އަވާ” ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެއްސި “ސްވިޗް އޮފް އިވެންޓް” އަދި މިއުޒިކް ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާތު...
2400 ފެތުންތެރިންނާއެކު "ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދު"ގެ ފެތުން ބާއްވައިފި
މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރައިވެރިބޭ ޖިހާދުގެ ނަމުގަ ބޭއްވި ފެތުން 2400 ފެތުންތެރިންނާއެކު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި...
މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާލާތްތަކަކާއެކު 3 މީހަކު އަތުލައިގެންފި
މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އާލާތްތަކަކާއެކު 03 މީހަކު މާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 18...
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝެއިހް މުހައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ...
މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން 95 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި
މާލޭގައި މިހާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން މިހާތނަށް 95 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ...
ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00، ކެފޭތައް 12:00 ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި
ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 ބަންދުކޮށް، ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ސައި ހޮޓާތައް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރާ ގަޑި ދަންވަރު 12:00 އަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދުން...
ސެމްސަން އިން އަލަށް ނެރޭ ފޯނުތައް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ސެމްސަން އިން އަންނަ މަހު ދިހައެއްގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެލެކްސީ އެސް 6 އަދި ގެލެކްސީ އެސް 6 އެޖް ފޯނު ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް...