މިސްކިތްތައް ބަލަހަށްޓާން ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނޯވޭ!!
(މާސް) މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން މިސްކިތް ތަކާ ބެގޮތުން ދެމުން އަންނަ ޖަވާބެކެވެ. މިޖަވާބު އެއިދާރާތަކުން ދެމުން އަންނަނީ އަތޮޅުތަކުގެ މިސްކިތް ތަކުގެ އިމާމުންއެމިސްކިތުގައި ކުރާންވެފައި ހުންނަ ބޮޑަތި މަރާމާތުތަކުގެ ވާހަކަ ކައުންސިލް...
ޕްރިމިއަރލީގުގައި ކުޅޭ މަނަދޫގެ ފުރަަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ޒުވާން ކީޕަރު އަހުސާން ވެލެންސިޔާއަށް
މިހާތަނަށް މަނަދޫގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރު އަހުސާން އިސްހާޤު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ...
ރައީސް ޔާމީން ގްރީސްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ‏‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ‏
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގްރީސްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ‏‏‏އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ‏ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‏‎.‎...
ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލް، ސަޢޫދީޢަރަބިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު، ސަޢޫދީޢަރަބިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު،...
"ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ޤާބިލް ޓީޗަރުން ބިނާކުރުން" ޕްރޮގްރާމް ‏‏ރައީސުްގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި‏
ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ތަމްރީނު ކުރުމަށް ‏‏ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ “‏”ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ޤާބިލް ޓީޗަރުން ބިނާކުރުން” ‏‏ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު...
މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އަންހެނުންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން އެރަށު އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ދުވަހުގެ...
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަންހެނަކު ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި އަންހެން މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ ްގެނެސްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި...
ކާކުތަ މެސެޖްފޮނުވަނީ؟
މެދު އުމުރުގެ ދެމަފިރިން ނިދަން ތިއްބާ އަނބި މީހާގެ ފޯނުން އެލާޓެއް އަޑުއިވުނެވެ. ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނުއޮތީ ފިރިމީހާއޮތް ފަޅީގައި ކަމުން ފޯނު ނަގާފައި ފިރިމީހާ...
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށް ދަތުރުކުރާ ދެ ފެރީއެއް ހަލާކުވެ، ފްލީޓްގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކުގެ އަދަދު މަދުވުމުން ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި އެވެ....
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46 ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް ނުފެނޭ!
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46 ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް މިއަދު ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ....
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފި
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ، މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި،...
9 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހއްޔަރުކޮށްފި
ޢުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤި ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 54 އަހަރުގެ ދިވެހި...
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ދޮޅުމަސްދުވަހުގެ މުއްދަށްފަހު ފެއްޓެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ...
ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭކުންފުނި ދިރާގު، ކަސްޓަމަރުންނަށް ‘ދިރާގު ޓީވީ’ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ސްމާޓްފޯނެއް، ޓެބްލެޓެއް، ލެޕްޓޮޕެއް ނުވަތަ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް...
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި، ފުވައްމުލަކުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،  މި ދެ...
ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނަނީ މަގުމަތި ހަލަބޮލި ކުރަން- ޕީޕީއެމް
ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ވެރިކަމަށް “ދަހިވެތިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެތީ” މަގުމަތި ހަލަބޮލިކޮށްލުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި...
ސަރުކާރަށް ޖޭޕީގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރެވުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލީ މަގާމް ދިފާޢުކުރަން- ޖޭޕީ
ސަރުކާރަށް ޖޭޕީގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރެވުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރެއްވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޖޭޕީން އިއްޔެއް ބޭއްވި...
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫން ފޭރިގަނެގެން ތިބެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނޭ ކިޔަން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ- ޒައިދުލް އަމީން
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގޮންޖަހާ އެގާނޫނު ފޭރިގަނެގެން ތިބެ ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޒީނަތްތެރި ކުރަނީއޭ ކިޔާފަ ޓްވީޓްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓޯރާގެ މަގާމަށް ގަލޮޅު، ސިނަމާލެ، މުހައްމަދު އަންވަރު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ކުރިން އަންވަރ ހުންނެވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ...