މީހުން މެރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަމަލުތަކުން ދިވެހި ޒުވާނުން ދުރުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ގޭންގް މާރާމާރީ ހިންގާ ، މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި އެފަދަ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި މީހުން މަރަމުންދާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ގޭންގްތަކާއި އެފަދަ ގޭންގްތަކުން ހިންގާ މާރާމާރީތަކާއި މީހުން މެރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި...
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މަނަދޫގައި ހިންގާ އަމާންވެށި ކޯޗިންގ ކޭމްޕް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މަނަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަމާންވެށި ކޯޗިންގ ކޭމްޕްގެ ދެވަނަ...
ދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
ރޭ ދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު ކޮޅުވެއްޓި ދުއްވަމުން ދިޔައީ އެފަދަ...
ނަގަމުން ނަގަމުން ގޮސް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭރު ތޮށިގަޑަށް ވަނީ- އެޖީއޭ ގަދަނިދީގަތޯ؟
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 13 ބިމެއް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ...
ނ. ވާދޫއަށް ފަންހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހުމުން އެފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ނ. ވާދޫ ނަމަކަށްކިޔާ ގައު މަތީ ފަޅުރަށަކަށް ފަންހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ހާލުގައިޖެހުމުން އެފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެ މީހުން ހާލުގައިޖެހިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު...
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފި
ވާދަވެރި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...
އަޑޫގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވިކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓަލާ ފޮރޮޅާލައިގެން ވަލުތެރެޔަށް
އައްޑޫލިންކްރޯޑުގައި ހަންކެޑެ ސަރަހައްދާ ދިމާއިން ކާރެއް ފުރޮޅާލައިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ލިންކްރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ މި ކާރު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް ފުރޮޅާފައިވާއިރު އެއްވެސް...
ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހަރާންކޯރުވަމުން ދާތީ- އަހުމަދު ހާޝިމް
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް, ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވީތީވެ ހިތާމަކުރާކަމަށާއި އަދި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ...
ކޮމަންވެލްތުގެ އުސޫލަތަކާ ރާއްޖެއިން ޚިލާފްވެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލައިފި- ކޮމަންވެލްތު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް މަދުކޮށް، އެ ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގާނޫނުގެ ހުކުމް ވަރަށް...
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް މިދިޔަ އަރަށްވުރެ ފަސްދަރަޖަ ފަހަތަށް
ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު ހާމަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ “ވާރލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑޮމް އިންޑެކްސް 2014″ ގައި ރާއްޖެ 2013 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ...
ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިއަކާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިއަކާއެކު ދެ މީހަކު ވިލިމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ...
ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 75 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 1 ރުފިޔާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން އެއް ރުފިޔާ އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 75 ލާރި މިއަދުން...
މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ދޯނި ދުއްވަން ހުރިމީހާ ހުރީ މަސްތުވެފައި
މިއަދު ހެނދުނު ނ. އޮތޮޅުގައި ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއް ދޯނި ދުއްވަން ހުރި މީހާ އެވަގުތު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި...
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދެ ދޯނި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެނޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ނ. ވެލިދޫ ކައިރިން މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ވެލިދޫ ދޯންޏަކާއި އެެހެން ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވީނިއުސް...
ނިދާފައި އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްުޔަރުކޮށްފި
ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދާފައި އޮތް 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ....
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
ލ.އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑު މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ލިންކް ރޯޑް މަޝްރޫއު ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ...
ޚިޔާލު ފާޅުުކުރުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކަށް ޕީޖީއަކަށްވެސް އަރައެއް ނުގަނެވޭނެ- ރައީސް ނަޝީދު
ޚިޔާލު ފާޅުުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހްތާޒް މުހުސިނަށް ވެސް “އަރައިނުގަނެވޭނެ” ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ...
ޒުވާނުންގެ ކަމަށްބުނާ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާއިރު ސ. ގަމު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ވީރާނާ ވުމުގެ މަގުމަތީގައި
އައްޑޫގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ސ. ގަމު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތު ނުކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭތީ އެތަން ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން...
ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ 80 ދަރިވަރަކު އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް
ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ 80 ވަރަކަށް ދަރިވަރުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ....