ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ކޯޓަށް ކުށްވެރިޔާ ގެންދިޔަ ފުލުސްމީހަޔާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިކަމަށް ބުނެފި
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގަޑި ހަމަވިތާ ހަތް މިނިޓް ލަހުން، މުއްދަތު ޖަހަން މީހަކު ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، އެ މީހާ މިނިވަންވި މައްސަލާގައި، އިހުމާލުވި ފުލުސް މީހާއާ ދޭތެރޭގަައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން...
ޓެކްސީކުރުމުގެ ގަވައިދުން އިސްތިސްނާވުމަށް ޖޭޕީގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން ޓެކްސީކުރާކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ނިކުމެއްޖެ
ޓެކްސީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިމަހުގެ 15...
ބ. އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީން ބިންހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިރަށަށް...
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު ހަދަން ސައޫދީން ފައިނަގަނީ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ، އެންމެ އުސް، އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފަދަ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް...
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތިންމަސް ފާއިތުވެދިޔައިރު އޮފީސް ތަކުންއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ- އޮޑިޓްއޮފީސް
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތިންމަސް ފާއިތުވެދިޔައިރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ...
ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތެރެއިން ފެނުނު ހަރުފައެއް ފާޑުގެ އެއްޗެއް ހިފަންކުރިމަސައްކަތް ކާމިޔާބެއްނުވި
ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއިން ހަރުފައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެ ހިފަން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އާއްމު ފަރާތަކުން...
ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފިޔަވައި އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްނެތްކަމަށް  ސަރުކާރުގެ އަނެއްމުވައްސަސާއަކުން  ބުނެފި
ސަރުކާރުގެ އެކިކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވާފައިވާ މުވައްސަސާ ތަކުގެތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފިޔަވައި އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްނުވާ އަނެއްމުވައްސަސާއަކުން އެވާހަކަ ބުނެފިއެވެ. މިފަހަރު މިކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައިމިވަނީ އިލެކްޝަން...
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އޮންނަ ކިނބޫ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް މަޝްވަރާކުރާކަމަށް އެމްއެންޑިއެފުން ބުނެފި
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އޮންނަ ކިނބޫ އެއަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލަކަށް، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން...
ދެކުނުކޮރިއާގެ ފެތުނު ފެރީން ސަލާމަތްކުރި ވައިސް ޕްރިންސިޕަލް ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ގިނައަދަދެއްގެ ސްކޫލްކުދިން ގޮވައިގެން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެއްއަތަށް އަރިއަޅާލުމަށްފަހު ކަނޑަށް ފެތުނު ދެކުނު ކޮރިއާގެ ފެރީން ސަލާމަތްކުރި އެކުދިން އުޅޭ މަދަރުސާގެ ވައިސް ޕްރިންސިޕަލް (ވީޕީ)...
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ފޫޅުމައިންނަކީ 50 އަހަރުންމަތީގެ މީހުނަށްވާއިރު 50 އަރަށްވުރެ މަތީގެމީހުނަށް އެވަޒީފާ ނުދޭން ނިންމައިފި
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ފޫޅުމައިންނަކީ 50 އަހަރުންމަތީގެ މީހުނަށްވާއިރު 50 އަރަށްވުރެ މަތީގެމީހުނަށް އެވަޒީފާ ނުދޭން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީންބުނީ މިގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނީ ސިވިލްސާވިސްގެ...
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވީމީހާ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ފަތިހު މަރުވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ މަލްޓި ސުޕަމާޓް ކިޔާ ފިހާރައެއްގެ ކުރިމަތިން ބާރު ސްޕީޑްގައި ސައިކަލްގައިގޮސް އެތާ ޕާކްކޮށްފައިވާ ޕކަޕާ އެކްސިޑެންޓްވީ ސ.ހިތަދޫ ޗިޗަންޑާގޭ އުމުންރުން 55 އަހަރުގެ...
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓެއްހިނގާ މީހަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓެއްހިނގާ މީހަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަނިޔާވެ ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. މިރޭގެ އެކްސިޑެންޓގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ވަނީ ސ. ހިތަދޫ ޗިޗަންޑާގެ، ހަސަން ސައީދު...
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުއް ނާސިރް އަލީ 11 އަހަރަށް އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުއް ނާސިރް އަލީ 11 އަހަރަށް އަރުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އަބްދުއް ނާސިރް އަލީ ގެ މައްޗަށް...
މަހެއްގެ ބަނޑު ތެރެއިން އާދަޔާ ޚިލާފު ބިހެއް ފެނިއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށިން މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏަކުން ބޭނި މަހެއްގެ ބަނޑު ތެރެއިން އާދަޔާ ޚިލާފު ބިހެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެެެހެންޏާ ނުފެންނަ ވަައްތަރުގެ މި ބިސް ފެނިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ...
އެއްވެސް ކޮޅެއްގައި މިހާތަނަށް ނުޖެހުނު އަލީހަމީދުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތަރުތީބުން ނުޖެހޭތީ ބަލައެއްނުގަނޭ
ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި މައްސަލަ އަދިވެސް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ....
މިއަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ
ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާ 2014 އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު...
ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އެލާޖިކްވުމުން އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޑރ. ޝަކީލާ އަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ...
ރާއްޖެޔަށް ވަރަށްގިނަ އެހީތަކެއް ވެދީފައިވާ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމާބެހޭ މަސްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖެޔަށް ވަރަށްގިނަ އެހީތަކެއް ވެދީފައިވާ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމާބެހޭ ގޮތުން މަސްވަރާކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަސްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ...
ގެޔާ ހަމަޔަށް ދިއުމުން
ފުލުހަކު އޭނާގަ ދަންވަރު ޑިއުޓީގައި ރަށުތެރެ ބަލަހައްޓަން ދުއްވަނިކޮށް ޕޭމަންޓްމަތީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ޒުވާނަކު ފެނުނެވެ. އެވަގުތު ޕޮލިސްމީހާ މަޑުކޮށްލާފައި އޭނާކައިރީ އަހާލިއެވެ. “ގެޔަށްނުގޮސް މިތާ އޮށޯވެގެން...